Facet użył mocnych słów, ale rozumiem jego zdenerwowanie: