Kiedy dopiero się urodziłeś, ale już domyślasz się dokąd to wszystko zmierza