Ramona, ukochana suczka Kory, tak bardzo tęskniła za swoją panią, że…