Każda kobieta jest ósmym cudem świata. Oczywiście jak się umaluje