Wszyscy chłopcy i ich trener zostali uratowani i wyprowadzeni z jaskini!