Kiedy przychodzi szef i chwytasz się za pierwszą lepszą rzecz, żeby nie było, że…