JAK CZĘSTO KOCHAJĄ SIĘ SZCZĘŚLIWE PARY? MOŻESZ SIĘ ZDZIWIĆ!

Strona 4

że nie ma żadnych norm w tej kwestii. Wszystko zależy od potrzeb partnerów.