,

Postanowienia noworoczne w wielkim skrócie! MEMY (7 zdjęć)

Można się uśmiać :D

Jak co roku, nowy rok, nowe postanowienia.