,

Tymczasem podczas wigilii

Tymczasem podczas wigilii